ADDRESS

    TRIVELI EIENDOM AS   985 450 218
    Borgundvågvegen 20
    6750 STADLANDET